บริการ

ขอบข่ายการบริการ
บริษัทในเครือฯ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายการเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เต็มรูปแบบ ซึ่งหมายถึง

 • บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก และรถเทรลเลอร์ (Inland Transportation)
 • บริการขนถ่ายสินค้าด้วยเรือไลท์เตอร์ ขนาด 500-2000 ตัน
  (Lighter Boats) Size 500-2,000 tons (capacity of 20,000 tons)
 • บริการรถเครน ขนาด 20-100 ตัน (Mobile Cranes) Size 25-100 tons
 • บริการท่าเทียบเรือไลท์เตอร์ พื้นที่หน้ากว้าง 45 เมตร ลึก 10 เมตร
  ตั้งอยู่บริเวณคลองบางประแก้ว ถนนราษฎร์บูรณะ ใกล้ๆ ท่าเรือ Big C ราษฎร์บูรณะ
  (Private Port: width = 45 meters, Depth = 10 meters)
 • บริการลานพักสินค้ากลางแจ้งบนเนื้อที่กว่า 20 ไร่
  (Outdoor Warehouse located on Rajburana Road)
 • บริการเดินพิธีการศุลกากร (สินค้าขาเข้าและขาออก)
  (Custom Clearance Service IM – EX)
 • บริการขอชดเชยอากร, ขอคืนภาษีอากร 19 ทวิ
  (Blue Corner, Tax refund 19 biz)